VÅRA TJÄNSTER

Vi arbetar efter målsättningen att en nöjd kund återkommer och är den bästa referensen. Den målsättningen gäller i lika hög grad företagskunder som privata hushåll. Därför har vi anpassat vår organisation så att vi är lika lämpade för små som stora uppdrag.

Företag

Utför arbeten som belysning och installation i lagerhallar, inkoppling av maskiner, installation i kontor som nätverk och belysning.

 

 

 

 

Villa

Utför el i nybyggnation, renoveringar som kök och badrum, dragningar av nätverk mm

 

 

 

 

Elinstallation

Nyinstallation, service, reparationer