Borås Elteknik är en komplett elfirma som utför nyinstallationer och servicearbeten åt såväl privatpersoner som företag och kommun. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av installationer i allt från villor och bostadsrätter till industrifastigheter, restauranger och offentliga lokaler.
Vi arbetar med all slags eldragning samt installationer av nätverk, bussystem, belysning och värme. Arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt av utbildad elinstallatör. Behörighet finns inom företaget sedan 2013. Borås Elteknik är en auktoriserad elinstallatör och registrerad hos elsäkerhetsverket.

 

 

VÅRA TJÄNSTER

Vi jobbar efter målsättningen att en nöjd kund återkommer och är den bästa referensen. Den målsättningen gäller i lika hög grad företagskunder som privata hushåll. Därför har vi anpassat vår organisation så att vi är lika lämpade för små som stora uppdrag.

Företag

Utför arbeten som belysning och installation i lagerhallar, inkoppling av maskiner, installation i kontor som nätverk och belysning ...

Villa

Utför el i nybyggnation, renoveringar som kök och badrum, dragningar av nätverk mm ...

Elinstallation

Nyinstallation, service, reparationer ...